KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG

Gói thầu: Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng và học tập kinh nghiệm cho đoàn viên công đoàn năm 2023, với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư và Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề An Giang.

2. Mã kế hoạch lựa chọn nhà thầu: PL2300121788.

3. Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi và Kinh phí Công đoàn cơ sở.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn (KQM).

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2023.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Đính kèm Quyết định số 1387/QĐ-CĐN Tải về

(Mọi thông tin chi tiết xem trên trang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư)./.

  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1094
  • Trong tháng: 58 773
  • Tất cả: 1106035