Sự kiện
Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1. Quan điểm phát triển

- Quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang phải phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa các nguồn lực (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ viên chức, giảng viên hiện có…).

- Xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng nghề An Giang hướng tới mục tiêu vì sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phạm vi toàn quốc.

- Phát triển nhanh, mạnh, vững chắc để trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thị trường lao động;

- Kết hợp đào tạo với cung ứng dịch vụ, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, nghệ thuật để phát triển và đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Phát huy tiềm năng, lợi thế, tận dụng cơ hội của thời đại hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước, quốc tế để phát triển.

2. Sứ mạng

Trường Cao đẳng nghề An Giang là cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành, đa hệ đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động, tạo cơ hội học tập thuận lợi cho học sinh, sinh viên và người lao động.

3. Tầm nhìn

Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng để trở thành cơ sở đào tạo giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Xây dựng Trường Cao đẳng nghề An Giang có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất. Đến năm 2025, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại.

4. Giá trị cốt lõi

Được xác định là “Sáng tạo - Tự tin - Năng động - Thực tiễn”./.

  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 368
  • Trong tháng: 75 271
  • Tất cả: 1911401