Sự kiện
Phòng Quản trị Thiết bị

I- Chức năng - Nhiệm vụ

Quản lý cơ sở vật chất, nhà xưởng, các phòng học lý thuyết, thực hành của trường.

Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ giảng dạy hàng năm.

Bảo trì, sửa chữa thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ trong toàn trường.

Quản lý hoạt động của Ký túc xá.

Quản lý các hoạt động dịch vụ: cho thuê phòng học, nhà thi đấu, căn tin,…


II- Lãnh đạo đơn vị


Họ tên: Đỗ Tùng Sang

Trưởng Phòng

Email: dotungsang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Duyệt các văn bản và định hướng công việc của phòng.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm kê.

- Phối hợp trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến viêc̣ quản lý tài sản; kiểm tra sắp xếp, bố trí xưởng thực hành theo chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.


Họ tên: Lâm Hoàng Tâm

Phó Trưởng Phòng

Email: lamhoangtam@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch dự trù mua sắm vật tư, CCDC phục vụ giảng dạy, làm việc, nghiên cứu hằng năm.

- Tổ chức quản lý, nhập kho, phân phối sử dụng, theo dõi bảo quản, bảo trì, sửa chữa, thay thế, đánh giá định kỳ và đề xuất các giải pháp khác liên quan đến tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy, các phương tiện làm việc và nghiên cứu.

- Quản lý công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, đoàn thể.


Họ tên: Phan Bá Tường

Phó Trưởng Phòng

Email: phanbatuong@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Tổ chức quản lý, phân phối sử dụng, theo dõi bảo quản, bảo trì, sửa chữa, thay thế, đánh giá định kỳ và đề xuất các giải pháp khác liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất.

- Quản lý diện tích đất được Nhà nước giao cho trường, bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ; khai thác, bố trí, sử dụng các mặt bằng phục vụ người học.

- Quản lý toàn bộ nhà xưởng, phòng học, hội trường, phòng truyền thống, ký túc xá, vật kiến trúc, trang bị nội thất (không bao gồm các tài sản bên trong các xưởng thực hành, các kho, các phòng học có thiết bị chuyên ngành), lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa.

- Tham gia Ban Điều hành dự án đầu tư và xây dựng của trường; phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

Họ tên: Nguyễn Đồng Nhất

Phó Trưởng Phòng

Email:

Phụ trách:

- Phụ trách Ký túc xá (KTX). Theo dõi, kiểm tra, giám sát Ban quản lý ký túc xá thực hiện chức năng và nhiệm vụ.

- Quản lý mảng dịch vụ của trường (bao gồm cho thuê và đi thuê).

-

II- Chuyên viên - cán bộ

Họ tên: Huỳnh Trung Hữu

Email: huynhtrunghuu@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Tổng hợp dự trù mua sắm vật tư, CCDC phục vụ giảng dạy, làm việc, nghiên cứu hằng năm và phối hợp tổ mua sắm thực hiện việc mua sắm.

- Thực hiện việc in ấn, mua phôi văn bằng, chứng chỉ theo phê duyệt của hiệu trưởng.

- Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy tính, máy in phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ văn phòng, giảng dạy xưởng thực hành.

- Thực hiện mua sắm vật tư, dụng cụ vệ sinh, trà, nước … phục vụ các cuộc họp, hội nghị theo kế hoạch được hiệu trưởng phê duyệt.

- Cấp phát nhiên liêụ phục vu ̣công tác (cắt cỏ, bảo trì máy móc, vận hành hê ̣thống phòng cháy chữa cháy) và giảng dạy theo đề nghi ̣của các đơn vi ̣đã được hiệu trưởng phê duyệt.

- Theo dõi lịch hoạt động của các phòng học cho thuê, làm văn bản đề nghị thanh toán định kỳ theo hợp đồng.

- Quản lý tài sản của phòng (các thiết bị, phương tiện tại phòng).


Họ tên: Văn Nhật Quang

Email: vannhatquang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý, bảo quản, bảo trì, sửa chữa, thay thế các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất.

- Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện các đơn vị tư vấn và về mặt kỹ thuật khi thi công hạng mục công trình (đối với những hạng mục được phân công phụ trách).

- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tiến độ thực hiện, khối lượng công trình, thực hiện giá trị công trình đã hoàn thành, các báo cáo khác khi có yêu cầu để phục vụ cho Ban Điều hành dự án trong việc quản lý.

- Phối hợp và cung cấp hồ sơ cho bộ phận kế toán giải ngân và quyết toán vốn đầu tư.

- Quản lý tài sản thiết bị, dự trù văn phòng phẩm hàng năm thuộc Ban điều hành dự án.


Họ tên: Lý Thanh Tùng

Email: lythanhtung@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Theo dõi, kiểm tra giám sát việc sử dụng điện đúng mục đích và tiết kiệm; bảo trì, sửa chữa điện, nước, CSVC (sửa chữa nhỏ); chịu trách nhiệm chính về các vấn đề có liên quan đến điện và nước; dự trù vật tư sửa chữa hệ thống điện và nước.

- Quản lý, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC; các máy nước uống nóng, lạnh.

- Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường (âm thanh, ánh sánh, sắp xếp bàn ghế …); quản lý tài sản ở nhà đa năng, hội trường khu hiệu bộ, các giảng đường A và B.

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ công việc theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.

Họ tên: Nguyễn Văn Tài

Email: nguyenvantai@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cắt cỏ trong khuôn viên trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.


Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Tuyết

Email: nguyenthiletuyet@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu vực trường.

- Thống kê báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh xã hội, các trường hợp phải nghỉ công tác, học tập.

- Phối hợp kiểm tra sức khỏe đầu khóa học, tiêm ngừa phòng bệnh cho người học.

- Khám chữa bệnh ban đầu, sơ cấp cứu cho HSSV và cán bộ, viên chức, giảng viên trường.

- Phụ trách BHYT và bảo hiểm KHCN đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học đầu năm.

- Hướng dẫn các thủ tục thanh toán bảo hiểm cho HSSV và giáo viên.

- Lập kế hoạch mua thuốc và quản lý thuốc. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác y tế của trường.

- Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công đoàn.


Họ tên: Trương Thị Kim Hiền

Email: truongthikimhien@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, vê ̣sinh an toàn thưc̣ phẩm.

- Phối hơp̣ kiểm tra sức khỏe đầu khóa học, tiêm ngừa phòng bệnh cho người học.

- Khám chữa bệnh ban đầu, sơ cấp cứu cho HSSV và cán bộ , viên chức, giảng viên trường.

- Phụ trách công tác vệ sinh ATTP và có báo cáo hằng tháng.

- Thống kê và theo dõi nhập, xuất thuốc hằng tháng (thuốc sử dụng cho HSSV và giáo viên).

Họ tên: Ngô Thị Thanh Thủy

Email: ngothithanhthuy@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Đảm bảo công tác phục vụ các sự kiện của trường về nước uống, vệ sinh; thực hiện việc vệ sinh các phòng làm việc của BGH.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.

Họ tên: Lê Thị Thúy Lan

Email: lethithuylan@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Vệ sinh khu vực chung toàn KTX.

- Vệ sinh cầu thang và hành lang toàn KTX.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.

Họ tên: Lê Ngọc Yến

Email: lengocyen@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Vệ sinh khu vực chung toàn KTX.

- Vệ sinh cầu thang và hành lang toàn KTX.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.


Họ tên: Nguyễn Hiền Phúc

Email: nguyenhienphuc@agvc.edu.vn

Phụ trách: Khu A của KTX

- Tổ chức thu nhận đơn, làm hợp đồng thuê chỗ ở và các thủ tục bố trí chỗ ở cho người học và người nội trú theo quy định.

- Thu tiền ở, tiền điện, tiền nước theo hợp đồng. Nhập dữ liệu thu, chi và báo cáo quyết toán (định kỳ, cuối tháng).

- Hàng tháng, theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước của Khu A.

- Tổ chức quản lý việc sinh hoạt, ăn, ở của HSSV và người nội trú. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh và chống các tệ nạn xã hội trong Khu A.


Họ tên: Võ Đình Chương

Email: vodinhchuong@agvc.edu.vn

Phụ trách: Khu B của KTX

- Tổ chức thu nhận đơn, làm hợp đồng thuê chỗ ở và các thủ tục bố trí chỗ ở cho người học và người nội trú theo quy định.

- Thu tiền ở, tiền điện, tiền nước theo hợp đồng. Nhập dữ liệu thu, chi và báo cáo quyết toán (định kỳ, cuối tháng).

- Hàng tháng, theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước của Khu B.

- Tổ chức quản lý việc sinh hoạt, ăn, ở của HSSV và người nội trú. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh và chống các tệ nạn xã hội trong Khu B.

Họ tên: Trần Quang Khải

Email: tranquangkhai@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Lái xe đưa,đón Lãnhđạo vàcán bộ, viên chức của trường khi có quyết định cử đi công tác và lệnh điều xe,đảm bảo thời gian, địa điểm theo yêu cầu

- Thực hiệnđúng các quyđịnh vềan toàn giao thông,đảm bảo an toàn cho người, xe vàhàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn vàtiết kiệm”.

- Bảo quản vàgiữgìn xe tốt,đảm bảo xe luôn sạch sẽvàtrong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

- Giữgìn bímật nội dung công việc lãnh đạo hoặc cán bộtraođổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sựthật làm giảm uy tín cá nhân vàtrường.

- Báo cáo hoạt động xe và mức nhiên liệu sửdụng hàng tháng.

- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sựcốxảy ra trong quátrình lưu thông cho lãnh đạo phòng, bao gồm: tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hưxe, tắcđường…đểcóbiện pháp xửlýkịp thời vàthích hợp.

Họ tên: Nguyễn Hoàng Sang

Email: lethithuylan@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người học và người nội trú trong ký túc xá theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

- Quản trị vật tư, thiết bị văn phòng Ban Quản lý.

- Thực hiện công tác quyết toán với phòng Tài chính Kế toán.

- Theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước toàn KTX cho Phụ trách Ban.

IV- Thông tin liên hệ

- Số điện thoại: 0917 479656

- Email: huynhtrunghuu@agvc.edu.vn


  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 258
  • Trong tháng: 277 500
  • Tất cả: 1719054