Sự kiện
Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang

I. GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang được thành lập vào tháng 9 năm 2021 trên cơ sở hợp nhất từ  khoa Kinh tế và khoa Du lịch – Công nghệ thời trang.

Hiện nay khoa có tổng cộng 28 giảng viên gồm: 14 thạc sĩ; 14 kỹ sư, cử nhân.

Khoa có 04 bộ môn:

- Tài chính - Quản trị

- Kế toán doanh nghiệp

- Nhà hàng - Khách sạn

- May thời trang

Cơ cấu tổ chức khoa: 

- Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa

- Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn

- Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: 

Khoa Kinh tế –Du lịch – Công nghệ thời trang –  Khu 1 Trường Cao Đẳng Nghề An Giang

Số 841 Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh - TP.Long Xuyên - An Giang

Điện thoại VP.Khoa: 0296 3952154;

Địa chỉ mail: khoadlcntt.caodangnghe@angiang.gov.vn

 

* Các nghề đào tạo:

Trình độCao đẳng

Trình độTrung cấp

1. Kế toán doanh nghiệp

2. Quản trị nhà hàng

3. Quản trị du lịch Mice

4. Quản trị kinh doanh

5. Tài chính – Ngân hàng

6. May thời trang


1. Kế toán doanh nghiệp

2. Kế toán hành chính sự nghiệp

3. Nghiệp vụ nhà hàng

4. Quản trị khách sạn

5. Quản trị du lịch Mice

6. Tài chính – Ngân hàng

7. May thời trangII. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊC:\Users\ASUS\Downloads\f11c877cccca0f9456db.jpg

Họ tên: Phan Thị Kim Hên

Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: phanthikimhen@agvc.edu.vnHọ tên: Trần Thị Hồng Nhị

Phó Trưởng khoa

Trình độ: Kỹ sư

Mail: tranthihongnhi@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Cao Triết

Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyencaotriet@agvc.edu.vn

III. BỘ MÔN 

1. Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Giới thiệu về ngành nghề:

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong đơn vị. 

Đây là một trong những nghề đào tạo chất lượng của khoa và nhà trường. Hàng năm sinh viên ra trường đều đạt trên 85% có việc làm với mức thu nhập cao. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn tốt, kỹ năng vững vàng do vậy luôn đáp ứng được tốt nhu cầu của các doanh nghiệp.

Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, tài chính, thuế và các lĩnh vực khác được giao.

Nhiệm vụ: Đào tạo học sinh và sinh viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức và bản lĩnh lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường; hiểu biết những kiến thức về kinh tế xã hội; những tri thức hiện đại về kinh tế, pháp luật, tài chính - kế toán; có trình độ chuyên sâu về kế toán.

Các ngành nghề đào tạo:  

* Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân kế toán  có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên môn sâu về tài chính, thuế, kế toán các loại hình doanh nghiệp,; có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

*Kế toán hành chính sự nghiệp

Đào tạo kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên môn sâu về tài chính, thuế kế toán hành chính sự nghiệp; có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Nghiên cứu khoa học: Tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Tài chính doanh nghiệp, quản lý ngân sách, thuế và lĩnh vực kế toán.

Hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, kế toán nhằm tiếp cận kiến thức thực tế và hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho hoc sinh - sinh viên.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn: 100% giảng viên đều đạt trình độ chuyên môn tốt, trong đó 86% đạt trình độ thạc sĩ, 14% cử nhân.

 


C:\Users\ASUS\Downloads\HÌNH THẺ- KHOA KTDLCNTT\THIỀU BỬU HUỆ.jpg

Họ tên: Thiều Bửu Huệ

Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: thieubuuhue@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Đức Hòa

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: tranduchoa@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Võ Thị Diễm Trang

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: tranvothidiemtrang@agvc.edu.vn


Họ tên: Phạm Thu Vân

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: phamthuvan@agvc.edu.vn


Họ tên: Huỳnh Thị Huyền Thoại

Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Mail: huynhthihuyenthoai@agvc.edu.vn


Họ tên: Trịnh Thị Nam Giang

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: trinhthinamgiang@agvc.edu.vnHọ tên: Lê Thị Mỹ Dung

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: lethimydung@agvc.edu.vn

 

2. Bộ môn Tài chính - Quản trị

Giới thiệu về ngành nghề:

Nhu cầu tuyển dụng lao động của ngành nghề này rất lớn, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, cho dù nền kinh tế toàn cầu có suy giảm thì ngành Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh vẫn luôn khát nhân lực. Người học được trang bị những kiến thức căn bản trong khối ngành kinh tế như tài chính, kế toán, quản lý nhân sự cho tới các chiến lược kinh doanh, marketing, điều phối dòng tiền. Song song với các kiến thức trên, hệ thống tư duy, kỹ năng lãnh đạo cùng nhưng mô hình quản trị sao cho tối đa hóa hiệu suất công việc. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động.

Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Quản trị.

Nhiệm vụĐào tạo nhân lực có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, bản lĩnh lập nghiệp thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; hiểu biết những kiến thức về kinh tế xã hội; những tri thức hiện đại về kinh tế, pháp luật; có trình độ chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh. 

Các ngành nghề đào tạo: 

* Tài chính ngân hàng

Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có kiến thức cơ bản về kinh tế học; có đủ năng lực để phân tích đánh giá các chính sách tài chính và thực tiễn của thị trường tài chính; có năng lực chuyên môn tổ chức, thực hiện và lập kế hoạch tài chính, tín dụng; vận dụng vào thực tiễn thực hiện các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, thẩm định tín dụng.

* Quản trị kinh doanh

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng được những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, điều hành, phối hợp có hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu khoa học: Tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị, Marketting.

Hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Quản trị, Marketting nhằm trao đổi kiến thức, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn: 100% giảng viên đều đạt trình độ chuyên môn tốt, trong đó 80% trình độ thạc sĩ, 20% trình độ cử nhân.

 

Họ tên: Nguyễn Thị Khanh

Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenthikhanh@agvc.edu.vnHọ Tên: Nguyễn Minh Trí

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenminhtri@agvc.edu.vnHọ tên: Nguyễn Ngọc Tú

Giảng viên

Trình Độ: Cử nhân

Mail: nguyenngoctu@agvc.edu.vn


Họ tên: Đinh Thị Xuân Nghiêm

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: dinhthixuannghiem@agvc.edu.vnHọ tên: Đổng Hoài Linh

Giảng viên

Trình Độ: Thạc sĩ

Mail: donghoailinh@agvc.edu.vn3. Bộ môn Nhà hàng – Khách sạn

Giới thiệu về ngành nghề:

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch kéo theo đó là lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn ngày càng hút nhân lực. Môi trường làm năng động, chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cùng mức lương hấp dẫn luôn làm “say mê” các bạn trẻ yêu thích khám phá lĩnh vực nghề nghiệp mang tính đẳng cấp này. Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn luôn ngành học sẽ chẳng bao giờ lo thất nghiệp hoặc bão hòa trong thị trường lao động vì đây là ngành luôn phát triển và luôn khát nhân sự trong tương lai. 

Người học sẽ được trang bị những kiến thức về marketing, quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch một cách hiệu quả và hợp lý. Người học cũng được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về hướng dẫn du lịch, tổ chức sự kiện, yến tiệc, ẩm thực, văn hóa ẩm thực …giúp cho người học trở thành một người điều hành tự tin, năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình và nhạy bén.

Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh lực Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách ạn, Du lịch

Nhiệm vụ: Đào tạo nhân lực có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, bản lĩnh lập nghiệp thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; hiểu biết những kiến thức Văn hóa, du lịch, ẩm thực Á, Âu, tổ chức sự kiện; những kỹ năng về hướng dẫn du lịch, lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng, ẩm thực.


Các ngành nghề đào tạo: 

* Quản trị nhà hàng và nghiệp vụ nhà hàng

Nghề “Quản trị nhà hàng và nghiệp vụ nhà hàng” nghề học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà hàng và chế biến món ăn về phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu về ẩm thực, yến tiệc, hội nghị, sự kiện…

* Quản trị khách sạn

Nghề “Quản trị khách sạn” là nghề học về cách marketing, tổ chức, quản lý tất cả những hoạt động của khách sạn một cách khoa học học và hiệu quả từ lễ tân, buồng đến ẩm thực, sự kiện, lập các báo cáo kết quả thu – chi liên quan đến hoạt động chung của khách sạn

* Quản trị du lịch Mice:

Nghề “Quản trị du lịch MICE” là nghề trực tiếp tổ chức quản lý và thực hiện các dịch vụ hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm, du lịch khuyến thưởng của ngành du lịch – dịch vụ. Các hoạt động du lịch MICE được thực hiện chủ yếu tại các khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm và các khu du lịch

Nghiên cứu khoa học: Tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị buồng, Marketing, chất lượng dịch vụ  trong nhà hàng- khách sạn.

Hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn nhằm tiếp cận kiến thức thực tế và hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho hoc sinh - sinh viên.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn: 100% giảng viên đều đạt chuẩn trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Trong đó 30% thạc sĩ, 70% kỹ sư.

 


Họ tên: Lê Thị Ngọc Thủy

Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: lethingocthuy@agvc.edu.vn


Họ tên: Lê Thị Thanh Quyên

Phó Trưởng bộ môn

Trình độ: Kỹ sư

Mail: lethithanhquyen@agvc.edu.vn


Họ tên: Trần Tiểu Loan

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: trantieuloan@agvc.edu.vn


Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Đào

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: nguyenthixuandao@agvc.edu.vn


Họ tên: Huỳnh Tiểu Muội

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: huynhtieumuoi@agvc.edu.vnHọ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Mail: nguyenthi_thanhthuy@agvc.edu.vn


Họ tên: Thái Minh Thơ

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: thaiminhtho@agvc.edu.vn

4. Bộ môn May thời trang

Giới thiệu về ngành nghề:

Nghề “May thời trang” là nghề hiện nay không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người mà còn đóng vai trò đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Ngành may mặc là ngành có năng lực cạnh tranh cao bậc nhất của nước ta trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, là ngành xuất khẩu chủ lực của nền công nghiệp Việt Nam trong những năm qua.

Chức năng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh may mặc.

Nhiệm vụ: Đào tạo học sinh và sinh viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức và bản lĩnh lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường, hiểu biết những kiến thức: nắm được các loại tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp, về sáng tác và thiết kế, cắt, may các loại trang phục từ cơ bản đến nâng cao đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang.

Nghiên cứu khoa học: Tập trung vào các lĩnh vực chính gồm: Xây dựng, triển khai tài liệu kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất may công nghiệp, Thiết kế, cắt, may các trang phục áo quần, váy, đầm, veston nữ từ căn bản đến nâng cao các mẫu thời trang.

Hợp tác: Bộ môn chú trọng đến việc hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác mẫu và xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp, tổ chức, triển khai sản xuất trên dây chuyền, các trang thiết bị may công hiện đại, nhằm tiếp cận kiến thức thực tế và hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên cũng như tạo cơ hội nghề nghiệp cho hoc sinh - sinh viên.

Đội ngũ giảng viên của bộ môn:

100% giảng viên là kỹ sư, đạt chuẩn trình độ chuyên môn, 100% đạt chuẩn về kỹ năng nghề.

 Họ tên: Nguyễn Thị Yến

Trưởng bộ môn

Trình độ: Kỹ sư

Mail: nguyenthiyen@agvc.edu.vnHọ tên: Quách Tú Anh

Phó Trưởng bộ môn

Trình độ: Kỹ sư

Mail: quachtuanh@agvc.edu.vnHọ tên: Hoa Thị Ngọc Giàu

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: hoathingocgiau@agvc.edu.vnHọ tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: nguyenthikimngan@agvc.edu.vnHọ tên: Lê Ngọc Hân

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: lengochan@agvc.edu.vn
Họ tên: Phan Thị Yến Khang

Giảng viên

Trình độ: Kỹ sư

Mail: phanthiyenkhang@agvc.edu.vn
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1029
  • Trong tháng: 40 909
  • Tất cả: 1840408