Sự kiện
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ BẮC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

  I- Chức năng – Nhiệm vụ  

Đáp ứng nhu cầu ở nội trú của học sinh sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Đa dạng dịch vụ, tạo môi trường tiện nghi, thuận lợi cho sinh viên học tập và sinh hoạt: phòng KTX dịch vụ , dịch vụ giữ xe thông minh, dịch vụ cung cấp wifi phủ sóng toàn KTX,…

Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Phòng Công tác học sinh đẩy mạnh các phong trào trong sinh viên nội trú: các phong trào văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, thi nấu ăn, …

II- Các thành viên Ban quản lý ký túc xá


Họ tên: Nguyễn Đồng Nhất

Phó Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Email: nguyendongnhat@agvc.edu.vn

Phụ trách Ký túc xá (KTX).

Quản lý chung. Điều hành mọi hoạt động KTX. Theo dõi, kiểm tra, giám sát Ban quản lý ký túc xá thực hiện chức năng và nhiệm vụ.


Họ tên: Nguyễn Hiền Phúc

Email: nguyenhienphuc@agvc.edu.vn

Phụ trách: Khu A của KTX

- Tổ chức thu nhận đơn, làm hợp đồng thuê chỗ ở và các thủ tục bố trí chỗ ở cho người học và người nội trú theo quy định.

- Thu tiền ở, tiền điện, tiền nước theo hợp đồng. Nhập dữ liệu thu, chi và báo cáo quyết toán (định kỳ, cuối tháng).

- Hàng tháng, theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước của Khu A.

- Tổ chức quản lý việc sinh hoạt, ăn, ở của HSSV và người nội trú. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh và chống các tệ nạn xã hội trong Khu A.


Họ tên: Võ Đình Chương

Email: vodinhchuong@agvc.edu.vn

Phụ trách: Khu B của KTX

- Tổ chức thu nhận đơn, làm hợp đồng thuê chỗ ở và các thủ tục bố trí chỗ ở cho người học và người nội trú theo quy định.

- Thu tiền ở, tiền điện, tiền nước theo hợp đồng. Nhập dữ liệu thu, chi và báo cáo quyết toán (định kỳ, cuối tháng).

- Hàng tháng, theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước của Khu B.

- Tổ chức quản lý việc sinh hoạt, ăn, ở của HSSV và người nội trú. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh và chống các tệ nạn xã hội trong Khu B.

 

Họ tên: Nguyễn Hoàng Sang

Email: nguyenhoangsang@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

- Tổ chức đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người học và người nội trú trong ký túc xá theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

- Quản trị vật tư, thiết bị văn phòng Ban Quản lý.

- Thực hiện công tác quyết toán với phòng Tài chính Kế toán.

- Theo dõi và báo cáo chỉ số điện, nước toàn KTX cho Phụ trách Ban.

Họ tên: Lê Thị Thúy Lan

Email: lethithuylan@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Vệ sinh khu vực chung toàn KTX.

- Vệ sinh cầu thang và hành lang toàn KTX.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.

Họ tên: Lê Ngọc Yến

Email: lengocyen@agvc.edu.vn

Phụ trách:

- Vệ sinh khu vực chung toàn KTX.

- Vệ sinh cầu thang và hành lang toàn KTX.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và BGH phân công.


III -Thông tin liên hệ

Số điện thoại quản lý chung: 0919.460.367

Quản lý khu A: 0915.314644

Quản lý Khu B: 0985.118.585

Quản lý Khu C: 0397.714.870

Địa chỉ liên hệ số 841 hẻm Trần Hưng Đạo (cạnh sở Tài nguyên Môi trường), phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên,  tỉnh An Giang (gần chợ Bình Khánh) 

  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 363
  • Trong tháng: 75 266
  • Tất cả: 1911396